Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία

English

Judo: A Team Sport

Judo: A Team Sport

After the last Competition in a foreign country, Eleni Daskopoulou, a teenage athlete writes about Judo
Judo in Action

Judo in Action

Who I am and how I got here
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
English
Judo Thessaloniki Greece
Greece, Judo, Thessaloniki