Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία

English

Judo philosophy

Judo and man

Judo and man

Count your fingers in Judo... Learn to count to eleven
Rei – Symbol of peace & friendship

Rei – Symbol of peace & friendship

What does Rei / Bow mean in Judo and in Martial arts in general
Socializing and Judo

Socializing and Judo

Wise civilian, a gentleman Judoka
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
English
Judo Thessaloniki Greece
Greece, Judo, Thessaloniki
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies
Hajime