Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία
Search options All words Any word
Phrase
Security code Five plus One Equals

E-Judo in English

Judo practioners and other

twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Judo Thessaloniki. Martial Arts and Self Defence. Judo for children and grownups. Judo for University students.
E-Judo in English: Judo Thessaloniki Greece. Martial Arts and Self Defence. Judo for children, students and grownups.
Judo, Martial Arts, Self Defence, Athletic Club, Thessaloniki, Greece
This website uses cookies
Hajime