Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία
Тип поиска Все слова Любое слово
Фраза
Защитный код Три плюс Ноль равно

E-Judo по-русски

Техника Дзюдо

Укеми – величайшая техника

Укеми – величайшая техника

Знание как «падать» и «вставать» самое важное
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Русский
E-Judo по-русски: Русский
Русский
Этот сайт испoльзует cookies
Hajime