Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία

Mitglieder

Bitte, füllen Sie Ihre Email aus.Ihre Zugangsdaten werden Ihnen in ei paar Minuten geschickt.

Email
Sicherheitscode:
Sechs plus Eins gleich
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Mitglieder
Mitglieder: e-judo Eingangsdaten Benutzerkonto
Sportverein Thessaloniki, Griechenland. Judo. Kampfsportarten & Selbstverteidigung.
Wir nutzen cookies
Hajime