Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία
Search options All words Any word
Phrase
Security code Two plus One Equals

Judo Greece, E-judo (EN)

Judo philosophy

Rei – Symbol of peace & friendship

Rei – Symbol of peace & friendship

What does Rei / Bow mean in Judo and in Martial arts in general
Judo and man

Judo and man

Count your fingers in Judo... Learn to count to eleven
Socializing and Judo

Socializing and Judo

Wise civilian, a gentleman Judoka
Judo is for all

Judo is for all

Can all people take Judo lessons? Who can train Judo? Why some people win in Judo?
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Judo Thessaloniki. Martial Arts and Self Defence. Judo for children and grownups. Judo for University students.
Judo Greece, E-judo (EN): Judo Thessaloniki Greece. Martial Arts and Self Defence. Judo for children, students and grownups.
Judo, Martial Arts, Self Defence, Athletic Club, Thessaloniki, Greece
This website uses cookies
Hajime