Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία
Search options All words Any word
Phrase
Security code Nine plus Zero Equals

Judo Greece, E-judo (EN)

Judo practitioners and other

Does competitive judo exist?

Does competitive judo exist?

Judo is «one» and the rest belong to those who wear a Judogi but are not familiar with Judo
Judo: A Team Sport

Judo: A Team Sport

After the last Competition in a foreign country, Eleni Daskopoulou, a teenage athlete writes about Judo
Klimis Papachristos Judo CV

Klimis Papachristos Judo CV

Who I am and how I got here
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Judo Thessaloniki. Martial Arts and Self Defence. Judo for children and grownups. Judo for University students.
Judo Greece, E-judo (EN): Judo Thessaloniki Greece. Martial Arts and Self Defence. Judo for children, students and grownups.
Judo, Martial Arts, Self Defence, Athletic Club, Thessaloniki, Greece
This website uses cookies
Hajime