Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία
Search options All words Any word
Phrase
Security code Six plus Nine Equals

Judo Greece, E-judo (EN)

Judo techniques

Kuzushi Tsukuri Kake & Judo

Kuzushi Tsukuri Kake & Judo

The three phases of a judo throw - kuzushi, tsukuri, and kake.
ShimeWaza in judo

ShimeWaza in judo

Key points in Choking Techniques - Shime Waza that apply to all the techniques in that judo category
Ukemi - The greatest technique

Ukemi - The greatest technique

Knowing how to «fall» and «Stand up» is the most important of all
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Judo Thessaloniki. Martial Arts and Self Defence. Judo for children and grownups. Judo for University students.
Judo Greece, E-judo (EN): Judo Thessaloniki Greece. Martial Arts and Self Defence. Judo for children, students and grownups.
Judo, Martial Arts, Self Defence, Athletic Club, Thessaloniki, Greece
This website uses cookies
Hajime