Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία

Mitglieder

Anmelden:
Email
Passwort
Sicherheitscode:
Sechs plus Fünf gleich


Passworterinnerung
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Mitglieder
Mitglieder: e-judo Eingangsdaten Benutzerkonto
Sportverein Thessaloniki, Griechenland. Judo. Kampfsportarten & Selbstverteidigung.
Wir nutzen cookies
Hajime