Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία

Members

Please fill in all fields.

Sign Up:
Name and Surname
Telephone numbers
E-mail
Password
Security code:
One plus Nine Equals
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Members
Members: e-judo Access Data Sign Up
Athletic Club Thessaloniki, Greece. Judo. Martial Arts & Self Defence.
This website uses cookies
Hajime