Ο ηθικός κώδικας του τζούντο
Ευγένεια, Θάρρος, Φιλία, Ειλικρίνεια, Τιμή, Σεμνότητα, Σεβασμός, Αυτοπειθαρχία

Members

Please fill in your email. Access data will be sent in a few minutes.

E-mail
Security code:
Six plus One Equals
twitter facebook pinterest youtube
powered by: geodi.net
Members
Members: e-judo Access Data Sign Up
Athletic Club Thessaloniki, Greece. Judo. Martial Arts & Self Defence.
This website uses cookies
Hajime